Hata Kodları ve Anlamları

API Tarafından Gönderilen Hatalar
Hata Kodu Açıklama
00 Ödeme Başarılı
01 Parametre(ler) eksik
03 Hash bilgisi hatalı
04 Ödeme tipi hatalı
05 Toplam tutar hatalı
06 Kredi kartı numarası hatalı
07 CCV kodu hatalı
08 Kredi kartı son kullanma ay bilgisi hatalı
09 Kredi kartı son kullanma yış bilgisi hatalı
10 Taksit sayısı hatalı
11 Banka id girildiğinde taksik zorunludur
12 Banka id bilgisi yanlış
13 Seçili taksiti banka desteklemiyor
14 Parametre başlığı hatalı
15 Ödeme Başarısız
16 3D Secure bu banka için desteklenmiyor
17 E-posta formatı hatalı
18 TC Kimlik formatı hatalı
19 Bu kullanıcı zaten kayıtlı
20 Telefon formatı hatalı
21 Parametre değeri geçersiz
22 Müşteri için taksitler desteklenmiyor
100 Doğrulanmamış IP Adresi
101 Müşteri IP formatı hatalı
999 Sistem Hatası

Yapılan istek(request)'lerde bir hata oluşması durumunda 2 tip hata yanıtı alırsınız. API tarafından gelen hata kodları ve Banka tarafından gelen hata kodları.

Banka Hataları Banka hatalaro genellikle geçersiz ya da yanlış verilen parametre değerlerinden kaynaklanmaktadır. Bu hataların kodu ERR100xx formatındadır.

API Hataları İstek bankaya gönderilmeden önce API tarafında bir kural hatasına takılıyorsa API tarafından hata alırsınız. Bu hatalar 00 ila 99 arasındaki değerler olabilir. Anlamları ise sağ tarafta belirtilmiştir.

Banka Tarafından Gönderilen Hatalar
Hata Kodu Açıklama
ERR10010 İstekte zorunlu parametrelerden biri bulunamadı
ERR10011 Aynı parametre bir defadan fazla olarak gönderilmiş
ERR10012 Bu değer için azami büyüklük değeri aşıldı.
ERR10013 Bu değer için geçersiz veri tipi belirtilmiş
ERR10014 Geçersiz güvenlik algoritması belirtilmiş
ERR10015 Geçersiz üye iş yeri bilgisi belirtilmiş
ERR10016 Geçersiz tutar bilgisi belirtilmiş
ERR10017 Geçersiz para birimi belirtilmiş
ERR10018 Geçersiz dil seçimi
ERR10019 Genel hata
ERR10020 Geçersiz kullanıcı bilgileri
ERR10021 Boş parametre belirtilmiş, tüm parametreleri kontrol edin
ERR10022 Sipariş edilen ürünlerin toplam tutarı gerçek tutarla örtüşmüyor
ERR10023 Ödeme tutarı hesaplanan tutarla örtüşmüyor
ERR10024 Geçersiz vergi tutarı belirtilmiş
ERR10025 Belirtilen durumda vergi tutarı sıfır olmalıdır
ERR10026 Geçersiz entegrasyon modeli belirtilmiş
ERR10027 Geçersiz kart bilgisi (TOKEN) belirtilmiş
ERR10028 Belirtilen ödeme sistemi (sanal POS) bulunamadı
ERR10029 Belirtilen ödeme tipi (kampanya) bulunamadı
ERR10030 Belirtilen işlem bulunamadı
ERR10031 Bu işlem iade edilemez
ERR10032 Geçersiz iade tutarı belirtilmiş ya da bu işlem daha önce iade edilmiş
ERR10033 Bu işlem iptal edilemez
ERR10034 Belirtilen ödeme bulunamadı
ERR10035 Bu işlem için ön otorizasyon kaydı bulunmamaktadır
ERR10036 Geçersiz son otorizasyon (POSTAUTH) tutarı belirtilmiş
ERR10037 Belirtilen Kart Sahibi (Müşteri) kayıtlı değil
ERR10038 İlgili ödeme onay beklemektedir
ERR10039 Geçersiz ödeme durumu belirtilmiş
ERR10040 Geçersiz alt işlem (SUBACTION) belirtilmiş
ERR10041 Belirtilen kart daha önce eklenmiş
ERR10042 Kart daha önceden silinmiş
ERR10043 Geçersiz zaman aralığı belirtilmiş
ERR10044 Geçersiz tarih formatı belirtilmiş
ERR10045 Belirtilen kart numarası geçersizdir
ERR10046 Belirtilen kredi kartı geçerlilik tarihi geçersizdir
ERR10047 Kullanıcının API servislerini kullanma yetkisi bulunmamaktadır
ERR10048 Başarılı Bir İşlem zaten bu üye iş yeri sipariş numarası ile var
ERR10049 Geçersiz üye iş yeri grup numarası
ERR10050 Geçersiz HASH değeri
ERR10051 Herhangi bir ödeme sistemi (sanal pos) tanımı yok. Lütfen, kontrol ediniz.
ERR10052 Desteklenmeyen para birimi:
ERR10053 Kullanıcının bu üye iş yeri üzerinde işlem yapma yetkisi yok
ERR10054 Ödeme geçerlilik süresi maksimum limitin üstündedir.
ERR10055 Ödeme geçerlilik süresi minimum limitin altındadır.
ERR10056 Geçersiz API isteği belirtilmiş
ERR10057 Kart BIN bilgisi geçersiz
ERR10058 Kart daha önce etkinleştirilmiş
ERR10059 Kart daha önce kullanım dışı bırakılmış
ERR10060 Geçersiz IP Adresi
ERR10062 Belirtilen kart henüz aktive edilmemiştir.
ERR10063 Bu işlem sadece LetsBodrum kart ile yapılabilir.
ERR10064 Lütfen LetsBodrum kart veya Türkiye İş Bankası kredi kartı kullanınız.
ERR10065 Belirtilen kart numarası daha önceden tanımlanmış.
ERR10066 Belirtilen zaman bilgisi geçersiz ya da tutarsızdır
ERR10067 Belirtilen period değeri çok yüksek
ERR10068 Geçersiz tekrar düzeni parametresi
ERR10069 Zamanlayıcı (Quartz) hatası oluştu
ERR10070 Başlangı tarihi gelecekteki bir tarih olmalıdır
ERR10071 Geçersiz tekrarlı ödeme durum parametresi belirtilmiş
ERR10072 Tekrarlı ödeme planı zaten etkin durumda
ERR10073 ERR10073
ERR10074 Tekrarlı ödeme planının zaten süresi geçmiş
ERR10075 Üye iş yeri görsel (logo) bilgisi hatalı
ERR10076 Geçersiz tekrarlı ödeme durum parametresi
ERR10078 İşlem kilitlidir
ERR10079 Bu kart sistemde kayıtlıdır.
ERR10080 Lütfen, Üye İş Yeri Sipariş numarasını veya Ödeme Oturumu(Token) veriniz
ERR10081 Geçersiz işlem durumu
ERR10082 Kullanıcısının bu işlem için yetkisi yoktur.
ERR10083 Geçersiz statü
ERR10084 Faiz veya indirim oranı sıfır değeri olmalıdır
ERR10085 Geçerli bitiş tarihi ,geçerli başlangıç tarihten daha büyük olamaz
ERR10086 Geçerli bitiş tarihi şimdiki tarihten daha büyük olmalıdır
ERR10087 Taksit sayı numarası zaten bu ödeme sistemi ile bir ödeme tipi var
ERR10088 Taksit bilgisi 1-12 arasında bir değer olmalıdır.
ERR10089 Tekrarlı ödemeye ait kart silinemez.
ERR10090 İşlem başarısız
ERR10091 Ödeme sistemi devre dışı bırakıldığı için işlem gerçekleştiremiyor. Lütfen Üye İş Yeri Süper Yöneticisiyle iletişime geçiniz.
ERR10092 Geçersiz offset değeri
ERR10093 Geçersiz limit değeri
ERR10094 Tanımlı bir kart bulunamadı.
ERR10095 Kayıtlı bulunan tekrarlayan ödeme planlarından dolayı kart silinemez.
ERR10096 Geçersiz oturum (session) bilgisi.
ERR10097 Sonlandırılmış oturum (session) bilgisi.
ERR10098 Bu oturum anahtarının yapılmak istenen işleme yetkisi yoktur.
ERR10099 Bu işlem başka bir üye iş yerine ait.
ERR10100 Bu ödeme için birden fazla başarılı işlem vardır. Lütfen PGTRANID parametresini kullanınız.
ERR10101 Geçersiz URL parametresi belirtilmiştir.
ERR10102 Geçersiz BIN değeri belirtilmiştir.
ERR10103 İşlem isteği Inact RT servisi tarafından raporlanan fraud olasılığı nedeniyle reddedilmiştir.
ERR10104 Kullanılabilir komisyon şeması bulunmamaktadır.
ERR10105 Mevcut Ödeme Sistemi havuzda bulunmamaktadır
ERR10106 İşlem tutarı üye iş yeri hesabına geçmemiştir, iade yapılamaz.
ERR10107 Bu ödeme zaten yapılmıştır, verilen Üye İş Yeri Sipariş Numarası ile yeni ödeme oturumu oluşturulamaz.
ERR10108 Üye iş yeri onaylanmamış
ERR10109 Ödeme havuzu üye iş yeri için henüz onaylanmamıştır.
ERR10110 Kullanilan ödeme sistemi kampanya kullanımını desteklememektedir.
ERR10111 Puan sorgulama ödeme sistemi tarafından desteklenmemektedir.
ERR10112 Hatali puan formatı lütfen API Dokümantasyonundan puan kullanım formatını kontrol ediniz.
ERR10113 Kullanilan ödeme sistemi puan kullanımını desteklememektedir.
ERR10115 Üye iş yeri tarafından desteklenmeyen taksit sayısı belirtilmiştir.
ERR10116 Bu işlem kullanımda olmayan üye iş yeri bilgileriyle gerçekleştirilemez.
ERR10117 Bu sipariş numarası sonlanan bir oturumda kullanılmıştır lütfen farklı bir sipariş numarası ile oturum anahtarı oluşturun.
ERR10118 İstek ile mevcut sipariş numarasına ait oturumun tutar,kur,oturum tipi, url dönüş değeri ya da yapılmak istenen işlem değerlerinden biri uyuşmamaktadır.
ERR10119 Tam ve ya noktalı kısımda limit aşımı
ERR10120 Bu plan koduna ait bir tekrarlı ödeme bulunuyor
ERR10121 Geçersiz tekrarlı ödeme kodu
ERR10122 Sonlanmış durumdaki tekrarlı ödeme güncellenemez.
ERR10123 Geçersiz işlem tipi
ERR10125 Mutabakat sorgusu için en az bir parametre geçilmeli.
ERR10126 Birden fazla işlem bulundu.
ERR10127 Ödeme sistemi puan parametresi hatalı, işlemin gönderileceği ödeme sisteminde gönderilen puan parametresi tanımlı değildir.
ERR10128 Geçersiz parametre değeri
ERR10129 Parçalı puan kullanımı bu ödeme sistemi tarafından desteklenmemektedir
ERR10130 İşlem fraud süphesiyle reddedilmiştir. Detaylı bilgi için destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. (TMX rejected)
ERR10131 Komisyon masrafları, satıcı komisyon tutarını aşamaz.
ERR10133 İstenen işlem güncellenemez.
ERR10134 Ödeme sistemi tipi ya da EFT kodu bulunamadı.
ERR10135 EXTRA parametresi decode edilemiyor.
ERR10136 Bu üye iş yeri için ortak ödeme sayfası (HPP) kullanılamaz.
ERR10137 Query Campaign Not Supported By PaymentSystem
ERR10138 3D işlem yaparken hata oluştu.
ERR10139 Üye İşyeri Entegrasyon Modeli Hatalı
ERR10140 İşlem tipi bu ödeme sistemi tarafından desteklenmiyor.
ERR10141 Beklenemedik ödeme sistemi entegrasyonu hatası
ERR10142 Geçersiz Yönlendirme Adresi
ERR10143 ÖDENMİŞ veya İPTAL EDİLMİŞ ödeme
ERR10144 Üye iş yerinin yabancı banka kartları ile işlem yapma yetkisi yoktur
ERR10145 Tekrarlı ödeme bulunamadı.
ERR10146 Tekrarlı ödeme kartı bulunamadı.
ERR10147 3D doğrulama olmaksızın kart ekleme yetkiniz yoktur. Lütfen HPP entegrasyon modelini kullanarak kart ekleyiniz ya da Paratika destek ekibinden yardım alınız.
ERR10148 Tekrarlı ödeme planı zaten bu kart daha önce eklenmiş.
ERR10149 Bu işlem için desteklenmeyen para birimi
ERR10150 İndirim tutarı sipariş tutarından yüksek olamaz.
ERR10151 Satıcı bulunamadı
ERR10152 Bu id ile satıcı mevcuttur.
ERR10153 İade işlemi Paratika Finans ekibi tarafından red edilmiştir
ERR10154 İşlem 3D kısıtlamasıyla başarısız olmuştur.
ERR10155 Satıcı deaktive durumdadir. Bu işlem yapılamaz.
ERR10156 Unsupported Currency Conversion
ERR10157 Aktivasyon tarihi gelecek tarih olmalıdır
ERR10158 Geçersiz varsayılan komisyon oranı
ERR10159 Geçersiz ödeme sistemi bazlı komisyon oranı
ERR10160 Eksik parametre
ERR10161 Ödeme sistemi havuzda bulunamadı
ERR10162 Sadece 2 ile 12 arasındaki tüm taksitler parametrede sağlanmalıdır
ERR10163 Save card parametresi API entegrasyon modeli için kullanılamaz
ERR10164 Bu isimde havuzda kartsız işlem destekleyen ödeme sistemi bulunamadı
ERR10165 Komisyon şeması bulunamadı
ERR10166 ERR10166
ERR10167 Invalid sellerId - do not use semicolon
ERR10168 Bu kart markası desteklenmemektedir
ERR10169 Taksit bu kart markası için uygun değildir
ERR10170 Girilen değer geçerli aralığın dışında. Minimum değer 1 olmalı, maksimum değer için lütfen Paratika Operasyon Ekibi'yle iletişime geçiniz.
ERR10171 Belirtilen MCC bulunamadı.
ERR10172 Belirtilen MCC daha önce eklenmiş
ERR10173 Ürün komisyon tutarları TOTALSELLERCOMMISSIONAMOUNT parametresinde belirtilen komisyon tutarıyla uyuşmamaktadır.
ERR10174 Üye İşyeri Ürün Tipi ve Komisyon Yükümlülüğü satıcılı satışı kullanabilmek için doğru şekilde güncellenemedi.
ERR10175 Wrong commission applier type.
ERR10176 Invalid Seller Payment Amount
ERR10177 Invalid Marketplace Integration Model
ERR10178 Ödeme kalemlerinin satıcı ödeme tutarlarının toplamı TOTALSELLERPAYMENTAMOUNT parametresiyle örtüşmemektedir.
ERR10179 Komisyon uygulama tipi, CA(komisyon miktari), komisyon değeri ile aynı anda gönderilemez.
ERR10180 Yatırımcı tipiniz için kullanmak istediğiniz kart tipi için geçersiz
ERR10181 Sipariş öğelerinde hatalı üye işyeri bilgisi.
Hata Kodu Açıklama
ERR20001Manuel onay için bankanızla iletişime geçiniz
ERR20002Sahte onay, bankanızla iletişime geçiniz
ERR20003Geçersiz üye iş yeri ya da servis sağlayıcı
ERR20004Karta el koyunuz
ERR20005İşleme onay verilmedi
ERR20006Hata (Sanal POS ya da banka tarafında sadece kayıt güncelleme cevapları bulundu)
ERR20007Karta el koyunuz - Özel nedenler
ERR20008Sahte onay, bankanızla iletişime geçiniz
ERR20009İşlem yapılan banka kartına taksit uygulanmamaktadır.
ERR20011Sahte onay (VIP), bankanızla iletişime geçiniz
ERR20012Sanal POS ya da banka tarafında geçersiz işlem
ERR20013Sanal POS hatası: Geçersiz tutar bilgisi
ERR20014Geçersiz hesap ya da kart numarası belirtilmiş
ERR20015Böyle bir banka (issuer) bulunamadı
ERR20019Sanal POS hatası: Tekrar deneyiniz
ERR20020Sanal POS hatası: Geçersiz / Hatalı tutar
ERR20021Banka / Sanal POS tarafında işlem yapılamıyor
ERR20025Sanal POS hatası: Kayıt oluşturulamadı
ERR20026Sanal POS tarafında işlem bulunamadı
ERR20027Sanal POS hatası: Banka reddetti
ERR20028Sanal POS hatası: Original is denied
ERR20029Sanal POS hatası: Original not found
ERR20030Sanal POS tarafında switch bazlı format hatası
ERR20032Sanal POS tarafında genel yönlendirme hatası
ERR20033Belirtilen kredi kartının geçerlilik süresi bitmiştir
ERR20034İşlemde sahtecilik (fraud) şüphesi
ERR20036Sanal POS hatası: Kısıtlanmış kart
ERR20037Sanal POS hatası: Banka (Issuer) kartı geri çağrıyor
ERR20038Sanal POS hatası: İzin verilen PIN deneme sayısı aşıldı
ERR20040Sanal POS hatası: İade işlemi gün sonundan önce yapılamaz
ERR20041Sanal POS hatası: Kayıp kart, karta el koyunuz
ERR20043Sanal POS hatası: Çalıntı kart, karta el koyunuz
ERR20045Puan kullanılan işlemlerde iade desteklenmemektedir. Lütfen bankanızla iletişime geçiniz.
ERR20051Belirtilen kredi kartının limiti bu işlem için yeterli değildir
ERR20052Sanal POS hatası: Çek hesabı bulunamadı
ERR20053Sanal POS hatası: Tasarruf hesabı bulunamadı
ERR20054Kartın kullanım süresi geçmiş
ERR20055Sanal POS hatası: Hatalı / Geçersiz PIN değeri
ERR20056Sanal POS hatası: Kart bilgisi bulunamadı
ERR20057Kart sahibine bu işlem yetkisi verilmemiştir
ERR20058Terminale bu işlem izni verilmemiştir
ERR20059İşlemde sahtecilik (fraud) şüphesi vardır
ERR20061Sanal POS hatası: Beklenen işlem tutar sınırı aşıldı
ERR20062Belirtilen kredi kartı kısıtlanmıştır
ERR20063Sanal POS tarafında güvenlik ihlali durumu
ERR20065Sanal POS hatası: Beklenen işlem sınırı aşıldı
ERR20075Sanal POS hatası: İzin verilen PIN deneme sayısı aşıldı
ERR20076Sanal POS anahtar eşzamanlama hatası
ERR20077Sanal POS hatası: Geçersiz / Tutarsız bilgi gönderildi
ERR20080Geçersiz tarih bilgisi
ERR20081Sanal POS şifreleme hatası
ERR20082Geçersiz / Hatalı CVV değeri
ERR20083PIN değeri doğrulanamıyor
ERR20084Geçersiz / Hatalı CVV değeri
ERR20085Sanal POS tarafında reddedildi (Genel)
ERR20086Doğrulanamadı
ERR20091Banka / Sanal POS şu an işlem gerçekleştiremiyor
ERR20092Zaman aşımı nedeniyle teknik iptal gerçekleşitiriliyor
ERR20093Kartınız e-ticaret işlemlerine kapalıdır. Bankanızı arayınız.
ERR20096Sanal POS tarafında genel hata
ERR20098Çoklu iptal (Duplicate reversal)
ERR20099Lütfen yeniden deneyiniz, sorun devam ederse bankanızla iletişime geçiniz.
ERR200YKKart kara listede bulunuyor
ERR200SFDetaylar için sanal POS cevabındaki HOSTMSG alanını kontrol ediniz.
ERR200GKSanal POS hatası: Bu terminalde yanabcı kartlar için yetki bulunmamaktadır.
ERR30001Bu işlem Threat Metrix (TMX) tarafından reddedilmiştir. İlgili detaylar için lütfen işlem loglarını ve TMX portal kayıtlarını inceleyiniz.
ERR300023D işlemi başarılı şekilde sonlanmadı.
ERR30004Bu istek fraud (sahtecilik) kuralları tarafından reddedilmiştir.